Marka: Tanımlama ve kaynak belirleme fonksiyonu taşıyan kelime , ifade , sembol , veya bir fikri hakkın görüntülenebilen halidir.
Patent:
 Buluşun kamuya açıklanması yani aleni hale gelmesi ve kime ait olduğunun beyana ilişkin sınırlı bir süreye sahip sınai mülkiyet hakkıdır.

Bu iki olgu birlikte sıklıkla birlikte kullanılmaktadır. Aslında birbirinden oldukça farklı kavramlardır.